Chine

Gleason Gear Technology (Suzhou) Co., Ltd.

No. 85 Yangpu Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu, 215024
Chine

Dan (Sabrina) Yao

HR & Admin Manager

Tel +86 512 6732 5806
yao.dan@gleason.com

Gleason Sales China

9B, Tower D, Central InternationaI Trade Center
6A, Jian Guo Men Wai Avenue, Chaoyang District
Beijing, 100022
Chine

Yan (Ivy) Zhou

HR Specialist

Tel +86 10 8567 7500
zhou.yan@gleason.com